Başlangıç » 2013 » Mayıs

Aylık arşivler: Mayıs 2013

Liderlik Okulu

farklıliderLiderlik okulu, piyasanın ihtiyaç duyduğu kurumsal liderlik ve etkin yöneticilik becerileri gelişmiş yönetici/yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim sistemidir. International Business School tarafından uluslar arası standartlarda yürütülen bu program katılımcıların tek alanda değil şirketler için önem taşıyan bir kaç alanda uzmanlaşmalarını sağlar. Bu alanlar:
    – Pazarlama Liderliği
    – İnsan Kaynakları Yönetim Liderliği
    – Satış Yönetim Liderliği
    – Organizasyon Yapısı Liderliği
    – Marka Liderliği şeklindedir.

Her katılımcı yukarıda saydığımız alanlarda uzmanlaşarak liderlik ettiği şirket için bütünsel bakış açısı yakalaması sağlanmaktadır. 

Liderlik okulu kişisel bir eğitim olup katılımcının kişisel özelliklerini geliştirir. Bu amaçla teorik eğitimlerin ardından diğer katılımcılarımızla ortak proje üretme ve projeyi hayata geçirme aşamalarını birlikte uygularlar. Böylece farklı kişisel özelliklere sahip liderlerle çalışabilme, onları anlayabilme ve kendi özgünlüğünü yakalayabilme şansına sahip olur. 

Liderlik okulu katılımcılarını her dönem kabul etmektedir. Aylık kontenjanların  dolması halinde sonra ki ay için kayıtlar alınmaya devam eder. Liderlik okulu hakkında daha fazla bilgi için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Liderlik Nedir?

International Business School liderlik eğitimleri ekibinizle başarıya ulaşmanızı sağlar

International Business School liderlik eğitimleri ekibinizle başarıya ulaşmanızı sağlar

Marka değerinin ürün değerini aştığı bir dönemde iş hayatında en çok sorulan soru liderlik nedir? sorusudur. Ürünün marka için her şey olduğu dönemde liderlere ihtiyaç duymayan iş dünyası vardı.  Ancak tüketici davranışlarının değiştiği günümüzde markaların tüketicileri etkileyecek ve başarılara imza atacak liderlere ihtiyaçları vardır. Bu amaçla kariyer seçenekleri arasında uzmanlık ve yöneticilik gibi liderlikte iş hayatına girmiş bulunmaktadır.

Liderlik şirketin marka vizyonunu ve algısını tüm süreçlerde yönetebilmek demektir. Hedeflere ulaşmak için üretim, lojistik, pazarlama, insan kaynakları, satış, organizasyon yapısı gibi şirketin tüm birimlerini aynı amaca yönlendirmektir. Amaç etrafında oluşan tüketici algısı ve davranışının şirket içerisinde ki birimler tarafından aksamaya uğratılmasını engellemektir. Kurumsal lider bir bütün olarak şirketi ortak amaca götürürken tüketiciye de bütünsel bir hizmet sunabilendir.

Lider bu görev bilinciyle kendisini sıradan yöneticilerden ayırır. Şirketlerin üründen faydaya geçisini yönetmesi, çalışanlara vizyonel bakış açısı kazandırması ve en önemlisi marka değerini yükseltmesi liderlerden beklentileri oluşturmaktadır.

Kurumsal Liderlik Özellikleri Nasıl Kazanılır?
Liderlik için en doğru kişiler çeşitli kademelerde bilgi ve beceri kazanmış kişiler olarak görülür. Bu genel görüşe paralel olarak akla üst düzey yönetimde uzun yıllar çalışmış, bilgi ve becerilerini bu makam da tecrübe etmiş kişilerin lider olacağı gelir.
Liderlik özelliklerini kazanırken bilgi ve tecrübe çok önemlidir. Bununla birlikte lider olacak kişinin o makamlara gelmeden liderlik özellikleri kazanamayacağını söylemek doğru olmaz. Bunun en etkili ve doğru yolu Liderlik eğitiminden geçmektedir. Şöyle düşünün, liderlik özelliklerini geliştirerek yükselen biriyle, liderlik özellikleri gelişmeden üst makamlara gelenler aynı başarıyı gösterebilir mi?
Liderlik özellikleri International Business School tarafından düzenlenen eğitimlerle kazanılabilir. Kariyerinizin hangi aşamasında olursanız olun liderliğinizi ilan edin!