Başlangıç » 2013 » Kasım

Aylık arşivler: Kasım 2013

Reklamlar

Stratejik Marka Yönetimi Sertifika Programı

ıbsMarka yönetimi gelişen piyasalarda öne çıkan, şirketlerin ürün odağından çıkarak bir kişiliğe bürünmesini sağlayan önemli bir süreçtir. Piyasa ve şirket gelişimleri içerisinde giderek artan bu süreç beraberinde nitelikli, yaratıcı ve özgün marka yöneticileri ihtiyacını da doğurdu. An itibariyle çok sayıda firma stratejik marka yöneticisi açığını kapatamadan yeni şirketlerinde marka yöneticisi arayışına girme süreciyle karşı karşıyayız.

International Business School düzenlediği uluslar arası sertifika programları arasına stratejik marka yönetimi sertifika programını da ekleyerek var olan nitelikli marka yöneticisi açığına çözüm getirmeyi hedeflemektedir. Marka yönetimi ve marka stratejileri hakkında bilgi sahibi olmakla yetinmeyen, kendisini ileri düzey uzmanlık becerileriyle donatan profesyoneller yetiştirmek amacındadır. Kariyer hedefleri içerisinde yaratıclık ve özgünlüklerini rahatça kullanacakları bir alan arayan kişilerede yetkinlik sağlayıcı bir sertifika programı sunmaktadır.

Marka yönetimi ve marka stratejilerinin bütün hale getirilerek stratejik marka yönetimi sertifika programı olarak katılımcılara sunulmaktadır. Genel algı olan markalar için sembol, renk ve logo kullanımından öte markaya anlam ve içerik oluşturmak üzerine kurulu bir eğitim sistemimiz bulunmaktadır. Bu sistem içerisinde katılımcılar kişisel özelliklerini ve liderlik becerilerini geliştirerek marka yönetimine hakim olurlar. Vaka çalışmalarıyla desteklenen sistem şuana kadar onlarca başarılı marka yöneticisinin yetişmesini sağlamıştır.

International Business School sertifika programlarına katılarak stratejik marka yöneticisi ünvanına sahip olanların başarılı kariyere nasıl ulaştıklarına dair örneklerle kişisel motivasyonunuz artırılmaktadır. Sizde program sonunda nasıl bir kariyer sahibi olacağınızı, marka yönetimi dünyasında sizi nelerin beklediğini bizzat bu süreci yaşamış gerçekçi deneyim sahiplerinden öğreneceksiniz.

International Business School sertifika programlarına katılmak ve detaylı bilgi almak için; info@bsturkey.com adresine mail atabilir veya http://www.bsturkey.com  sitesini takip edebilirsiniz.

 

 

 

Reklamlar

SERTİFİKA PROGRAMLARINDA VAKA ÇALIŞMALARI

Business School Vaka ÇalışmalarıSertifika programları dediğimiz zaman vaka çalışmalarına değinmemek mümkün değildir. Zira eğitim içeriği ve sonunda verilen sertifika kadar öneme sahiptir vaka çalışmaları. Bu yazımızda genel olarak eğitim sonunda yapılan veya hiç yapılmayan vaka çalışmalarının neden gerekli olduğuna değineceğiz.

Vaka (Case) daha önce yaşanmış veya yaşanması muhtemel kurumsal iş durumlarının katılımcı tarafından yeniden şekillendirilmesidir. Vaka analiz çalışması (Case Study) iş durumunun konumlandırılması ve analiz edilmesiyle ortaya çıkarılacak çözüm önerilerinin eylem planıyla aktarılmasının kurgulanmasıdır. Sertifika programlarının katılımcılarına eğitim aldıkları alanda vaka çalışması yapabilmeleri işin özünü oluşturmaktadır. Böylece ilgili alanda profesyonel bakış açısı ve uygulama becerisi daha gerçekçi deneyimlerle kazanılacaktır. Vaka çalışmalarının temel amacı katılımcıların uzmanlık bilgisi kazandıkları alanda becerilerinin de gelişimini sağlamaktır. Bu beceriler iş deneyimi olanlar için bir üst seviyeye çıkmak, iş deneyimi olmayanlar içinse bu deneyimin kazandırılması niteliğindedir.

Sertifika programları içerisinde vaka çalışmaları (Case Days) şeklinde yapılamamalıdır. Vaka sertifika programı içerisinde olan her modül için tek tek oluşturulmalı hatta mümkünse her konu için ufakta olsa bir vaka çalışması mutlaka yapılmalıdır. Bu yol ve yöntemler değişiklik göstermekle birlikte International Business School sertifika programlarında her konu için vaka çalışmaları yapılmakta ve eğitim sonunda genel bir vaka çalışmasıyla noktalanmaktadır. Bu sayede sertifika programlarının içeriğini oluşturan konular teorik olarak öğrenilmekte, bu bilgilerin şirketlerin işleyişine nasıl katkı sundukları anlatılmakta ve ardından vaka çalışmasıyla pratik edilmektedir. Bu üçlü deneyim sonucu sertifika programları üst düzey verimlilikle geçmekte, katılımcı iş hayatında karşılaşacağı zorlukları nasıl aşacağını öğrenmektedir. Sorunla karşılaşmaktan korkan ya da sorunla karşılaşınca onu görmezden gelen/kaçan bir iş gücü yerine sorunun üstüne giderek doğru yol ve yöntemlerle çözen bir işgücü doğmuş olmaktadır.

Sertifika programlarında vaka çalışmalarının faydaları burada yazdıklarımızdan daha fazladır. Blog yazımızda işin özünün anlaşılması ve katılımcının International Business School sertifika programlarında uygulanan vaka çalışmalarından haberdar olması amaçlandı. Zira sertifika programlarında uluslar arası standart eğitim içeriğiyle olduğu kadar, eğitim içeriğini destekleyen vaka (case) çalışmalarıyla mümkündür.

International Business School sertifika programlarına katılarak vaka çalışmalarında yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Detaylar için http://www.bsturkey.com