Başlangıç » Yazılar 'business school' ile etiketlendi

Etiket arşivi: business school

Reklamlar

Değişmeyen Beklenti: Liderlik ve Yöneticilik

İş dünyası bazen baş döndürücü bir hızla, bazende gereğinden yavaş olarak değişebiliyor. Ancak hangi durumda olunursa olunsun değişmeyen beklenti profesyonellerin liderlik ve yöneticilik becerilerine sahip olmalarıdır. Bu beklenti üniversite bitirmiş yeni mezundan, uzman, kıdemli uzman, orta ve üst düzey yöneticilere kadar herkesi kapsamaktadır. Her profesyonel ya da adayından liderlik ve yöneticilik özellikleriyle yeni çalışma biçimleri geliştirme, kendini ve ekip arkadaşlarını yönetme, alt çalışanları motive etme gibi beklentilere karşılık vermesi beklenir. Liderlik yalnızca başkasına emirler ve hedefler vermek değil, kendini de yönetmeyi ve motive etmeyi kapsamaktadır.

businessschool-logo

Tüm bu beklentilerin altında yatan neden şirketin iç liderlerini yaratmak, çalışma motivasyonunu sürdürülebilir kılmak ve insandan kaynaklı hataları en aza indirmektir. Değişmeyen beklenti insan odaklı çalışma hayatı olduğu sürece devam edecek ve her adayda eğitim, dil, deneyim kadar kişisel beceri olarak liderlik ve yöneticilik aranmaya devam edecektir. International Business School 11 yıldır gerçekleştirdiği tüm sertifika programları ve danışmanlıklarda bu bilinçle hareket etmekte ve katılımcılarına perspektif olarak yöneticilik deneyimi sunmaktadır. Katılımcımız marka yönetimi, pazarlama satış, iletişim veya danışman yetiştirme programlarından hangisine katılırsa katılsın liderlik ve yöneticilik perspektifi almaktadır. Örneğin pazarlama satış sertifika programına katılan kişi bu alanda istenilen liderlik ve yöneticilik perspektifine de sahip olur. Bunun yanında sadece liderlik ve yöneticilik sertifika programlarına katılanlar baştan sona tüm becerileri kazanmak, kazanılan becerileri deneyimleri ve kişisel özellikleriyle birleştirmek üzerine odaklandırılır. Tüm çalışmalar seviyesine göre ayarlanmakla birlikte unutulmaması gereken konu liderlik ve yöneticilik becerisinin iş hayatında olan ya da iş hayatına katılacak herkesten beklendiğidir. Özellikle yeni mezun adaylarla yaptığımız görüşmelerde eğitimlerinin, dillerinin ve üniversitesinin yeterli olduğunu, henüz yönetici pozisyonunda olmadığı için kendisinden liderlik beklenmediğine dair görüşler belirtmektedirler. Ancak durum tam tersidir. Bir üst basamağa yükselmek, şimdi ya da ileride şirketin yöneticileri arasında yer alabilmek için bugünden liderlik ve yöneticilik becerilerinin kazanılması gerekmektedir. Daha donanımlı hale gelmek için beklemek kişinin kendisine sunduğu bir neden olabilir ama dışarıdan hiçte hoş durmamaktadır. Herkesin liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmesi kendisine ve çalıştığı şirkete çok fayda sağlayacaktır.

pexels-photo-277052.jpeg

International Business School iş hayatının tüm değişkenliğine ve hızına karşı sertifika programlarını sürekli güncelleyerek karşılık verir. Liderlik ve yöneticilik sertifika programı katılımcılarına bugün ve ya yarın karşılarına çıkacak engelleri aşmayı, kriz durumlarında liderlik becerilerini ortaya koymayı ve stratejik yönetimde yöneticilik vizyonlarını oluşturmalarını sağlar. Sizde sertifika programlarımıza katılarak değişmeyen beklentiyi liderlik ve yöneticilik becerilerinizle yönetmeyi öğrenebilirsiniz.

Reklamlar

Liderliğin Doğası

businessschool-logoLiderlik ve yöneticilik alanında dünyanın en saygın sertifika programlarından birini uygulayan Business School, bu alanda yıllardır devam eden tartışmalara farklı bir deneyim ve bakış açısı getirmektedir. Liderlik ve yöneticiliğin iş hayatında uygulanışının kişinin yeteneklerine bağlı olduğu kadar alt yapısıyla da ilgili olduğunu, bu yüzden kişilerin liderlik ve yöneticilik pozisyonuna ulaşmadan önce alt yapılarını tamamlamaları gerekmektedir. Hatırlayın yeri geldiği zaman nasılda bir lider gibi riskleri göze alarak doğru kararı verdiniz? Sizce bu tesadüf mü? Business School’a göre değil. Bu içinizde var olan liderlik ve yöneticilik özelliklerinin verdiği sinyallerdir. Kişinin bu sinyallerden yola çıkarak kendini geliştirme yolunu seçmesi gerekir. Ancak ne yazık ki bir çok yetenekli insan bu sinyallerin farkında bile olmadan liderlik ve yöneticilik özelliklerini yok ediyor.

Liderliğin doğası kişinin içinde vardır. Bazen düşünceleri bu doğal durumu harekete geçirir. Sizden bir şeyler başarmanızı ister. Bunun için hayal kurdurtur ve yol gösterir. Bazen söylediğiniz bir sözün çevrenizde beklenmedik etkisini görürsünüz ve o anda kendinizi harika hissedersiniz. Söz birden ağzınızdan çıkmıştır ve herkesin onayını almıştır. Böyle durumları yaşayan her insanın içerisinde doğal bir liderlik özelliği vardır. Yapmanız gereken bu özelliği geliştirmek ve başarınız için kullanmaktır.

businesschoolliderlik

Business School olarak düzenlediğimiz liderlik ve yöneticilik sertifika programında liderliğin doğasını, kişiye özgü liderlik yol ve yöntemlerini bilir ve eğitim modelimizi ona göre oluştururuz. Liderlik özelliklerinin kişiye göre değiştiğini, eski bir deyimle her yiğidin yoğurdu yeme alışkanlığının farklı olduğunu biliriz. Liderliğin doğası gereği grup eğitimlerinden ayırt edilmesini ve kişinin yeteneklerini ortaya çıkarabileceği özel bir eğitim şeklinde sunulmasına inanırız.

Liderliği tekniklerden çıkarıp, doğal bir özelliğe büründürme süreci yalnızca Business School’da olan bir özellik. Kendinizi bundan mahrum etmemenizi öneririz. Liderlik ve yöneticilik sertifika programı hakkında güncel ve detaylı almak isteyenler http://www.bsturkey.com sitesini ziyaret edebilirler.

Genç Liderler Akademisi

businessschool-logoLiderlik insanda var olan ve geliştirilmesi gereken en önemli özellikler arasında. Çünkü liderlik iş hayatında, arkadaş ortamında, aile içinde ve hiç tahmin etmediğiniz bir yer ve zamanda lazım olabilir. Her birey başarısını yükseltmek, sözünü geçirmek, aldığı kararların kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamak ister. Liderlik özelliklerine sahip olmak bu kadar önemli olmasına rağmen bu önemi anlayan çok az insan var. Onlar hareketleriyle, konuşmalarıyla, insanları etkilemeleriyle kendilerini hemen belli ederler. Bir karar aşamasında en çok onların söyledikleri dikkate alınır.

Liderlik özelliklerini geliştirmesi gereken en önemli kesim gençlerdir. Gelişim çağında olan, kariyerine yeni başlamış ya da başlayacak olan gençlerin bu süreçlerde liderlik özelliklerini geliştirmeleri onlara çok şey katacaktır. İş hayatlarına daha özgüvenli başlamaları, doğru kararlarla sürdürmeleri ve istikrarlı yükselmeleri başlıca kazançları olacaktır. Ancak gençlerin çoğu liderlik özelliklerini geliştirmeyi akıllarından bile geçirmemektedirler. Kendilerini geçen birileri olunca da şikayet etmekten geri kalmazlar. Böylece liderlik özelliklerine sahip bir genç olmaktan çıkar, şikayetçi ve mızmız bir yeni yetme kategorisine girer. Sürekli şikayet eden, başkalarının başarısından kendine haksızlık yapıldığını çıkaran bu gencin şirket içinde ki durumu hem yöneticiler hemde kendisi açısından vahim duruma gelebilir.

Böyle bir olayla karşılaşmamak istiyorsanız sizin için liderlik akademimiz var. International business school tarafından gerçekleştirilen liderlik akademisi genç liderler yetiştirmeyi, yöneticilerinde liderlik özelliklerini geliştirmeyi amaçlar. Başarılı bir hayat için sizde katılın. Detaylı ve güncel bilgi için http://www.bsturkey.com sitesini takip edebilirsiniz.

Her Yükseliş Yeni Yetkinlikler Gerektirir

businessschool-logoŞirket ve ekip yöneticilerinin liderlik özelliklerinde en çok dikkat edecekleri noktalardan biri kendine bağlı çalışanları zorluklar ve engeller karşısında ne kadar motive ettikleridir. Motivasyonu düşük bir ekip, motivasyonu düşük bir çalışan, motivasyonu düşük bir satışçı beklenilenin çok çok altında bir performans sergileyerek herkesin moralini bozabilir. Özellikle şirketin verimliliğinin düşmesine ve pazar paylarında ufak değişikliklere yol açabilir. Böyle durumlar can sıkıcı olsada yöneticiler için liderlik özelliklerini gösterme açısından inanılmaz bir şans sunar. Bu duruma önceden hazırlanan yöneticilerin şirket içerisinde parlamaları, üstlerine güven vermeleri, astlarının da saygısını kazanmaları kaçınılmazdır. Peki bir yönetici böyle durumlara nasıl hazırlanır?

Bir alanda çok iyi olan ve başarısıyla yöneticilik fırsatı yakalayan ya da yakalama ihtimali olan herhangi biri liderlik ve yöneticilik sertifika programına katılarak yola çıkmalıdır. Böylece uzman seviyesi ile yönetici seviyesi arasında yetkinlik farklarını ortadan kaldırabilir. Yöneticilik için yaşanan şirket içi rekabetlerden sıyrılmak için ihtiyacı olan davranışa, iş yapış stiline ve tarzına sahip olur. Diğer yönetici adayları yalnızca uzmanlık bilgisine ve başarısına sahipken liderlik ve yöneticilik tekniklerini bilen kişi aynı zamanda iş ve insan yönetme sanatına da hakim olarak farkını ortaya koyar. Böylece şirketin ihtiyaç duyduğu yöneticinin kendisi olduğu herkes tarafından genel kabul görebilir. Çalışanlar şunu bilmelidir ki bulunduğunuz seviyede yaşadığınız başarılar, üst bir seviye için yeterli olmayabilir. Her pozisyon kendine özgü yetkinlikler arar ve kim o yetkinliklere sahipse pozisyonu o kapar. Bir çok başarılı çalışanın üst pozisyonlara geçememesinin nedeni mevcut pozisyonun yetkinliklerinden öteye bir uzmanlığa sahip olmamasıdır. Örneğin iyi satış yapan herkes iyi satış ekibi yönetemeyebilir, iyi satış ekibi yöneten herkeste satış birimini iyi yönetemeyebilir. Doğal olarak pozisyonlar yükseldikçe yetkinlikler farklılaşır ve kişi o yetkinlikleri kazarak yoluna devam etmelidir.

Internationa Business School liderlik ve yöneticilik sertifika programları yükselmek isteyenler için gerekli tüm yetkinliklerin kazandırılmasını amaçlayan uluslararası bir eğitimdir. Global liderlik trendlerinin ve tekniklerinin hakim olduğu programa katılanlar iş ve insan yönetimini, motivasyon ve ekip başarısını, engel ve zorlukları profesyonelce aşma yöntemlerini öğrenirler. Sertifika programlarını takip etmek ve güncel bilgiler almak istiyorsanız http://www.bsturkey.com sitesini takip edebilirsiniz. Karşınıza çıkan yöneticilik fırsatlarını başarılı liderlik kararlarıyla değerlendirebilirsiniz.

Uzmanlığınızla Lider Olun

Business School Liderlik Sertifika ProgramıBir çok profesyonel şartlardan veya potansiyelini doğru kullanamamasından dolayı liderlik özelliklerini ortaya koyamamaktadır. Bu da hak etmediği pozisyonlarda kalmasına ve mutsuz olmasına yol açar. İş hayatında çok karşılaştığımız bu soruna neredeyse tüm sektör ve şirketlerde rastlamak mümkün. Kişinin liderlik vasfını ortaya koyamaması hem kendisi hemde şirketler açısından kayıplara yol açar. Kendisi hak ettiği yere gelemezken şirkette o yere başka birini atayarak gerçek potansiyeli kaçırmış olur. Bir çıkmaz gibi görünen bu duruma çözüm üretmek üst düzey bir eğitim kurumu olarak International Business School’a düşmektedir.

Liderlik ve yöneticilik sertifika programına katılanlar bu noktada çözüme kavuşmaktadırlar. İster insan kaynakları, pazarlama, satış, üretim, ar-ge, iletişim veya marka uzmanı, ister alt, orta ya da üst düzey yönetici olsun liderlik vasfını nasıl kullanacağını sertifika programımızda öğrenmektedir. Gerek içsel nedenlerle, gerekse de şirket içi denge ve politikalar nedeniyle kullanamadığınız liderlik özelliğinizi olumsuz durumlarda bile doğru kullanma tekniklerine hakim oluyorsunuz.

Güçlü eğitmen kadrosu ve eğitim yapısıyla uzmanlığınız ne olursa olsun lider olabilirsiniz. Sizde ki değişimin yavaş ama güçlü olduğunu herkes görecek, hakkınızı teslim edecektir. Liderlik ve yöneticilik sertifika programına katılın, sorunlarınızı çözün. Detay için http://www.bsturkey.com veya http://www.businessschool-tr.com

Liderlik Nasıl Kazanılır

International Business School

International Business School

İş hayatında yöneticilerin ve yönetici adaylarının kendi kendilerine en çok sordukları budur. Yöneticiler insan yönetiminde ki eksikliklerini gördüklerinde sorarken, yönetici adayları o seviyeye geldiklerinde başarısızlık korkusuyla lider nasıl olunur sorusunu sorarlar. Her iki durumda da kişiler kendilerini geliştirmek ve kariyerlerine bir şeyler katmak zorundadırlar. İşte bu noktada international business school tarafından düzenlenen liderlik ve yöneticilik sertifika programı önem kazanır. Sizin nasıl liderlik vasfı kazanacağınıza ve liderliği astlarınıza nasıl kabul ettireceğinize yönelik becerilerinizi geliştirir.

Çalıştığınız şirkette liderlik kazanmak, kişisel özelliklerinizin liderlik için gelişkin olmasına, bunun yanında yöneticilik ve liderlik tekniklerine hakim olmanıza bağlıdır. Liderlik ve yöneticilik tekniklerini bilmeyen, çağdaş yol ve yöntemlerden haberdar olmayan yönetici oldukça fazla sorunla uğraşmak zorunda kalır. Özellikle insan yönetiminde başarısız olma, sözünü dinletememe, amaç oluşturamama gibi nedenlerden dolayı kendisini başarısız hissedebilir. Bunun yanında çalışanlarında benzer görüş ve fikirde olduğunu bilmek moral ve motivasyon açısından da yıkıcı sonuçlara yol açmaktadır.

Yöneticiler ve yönetici adayları sertifika programımıza katılarak liderlik becerilerini kazanabilir, marka, pazarlama, satış, ik, üretim, yönetim alanlarında profesyonelliklerini güçlendirebilirler. Böylece tüm eksikliklerini giderir, iş ve insan yönetiminde büyük başarılara imza atabilirler. International business school sertifika programları bu amaçla size en iyi eğitimi sunar.

Sizde adından söz ettiren bir lider olmak istiyorsanız liderlik ve yöneticilik sertifika programımıza katılabilirsiniz. Detay ve bilgi için http://www.bsturkey.com ya da http://www.businessschool-tr.com sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Liderlik ve Yöneticilik Sertifika Programı

Business School Sertifika Programı

Business School Sertifika Programı

Liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmek isteyenler için düzenlediğimiz sertifika programına değineceğiz. Böylece iş yönetimi konusunda uzman olan ve bu yetkinliğiyle yöneticilik kazanan kişilerin insan yönetiminde de başarılı olmalarını sağlayacağız. Sertifika programınızın bu içeriğiyle yönetici ve yönetici adaylarının mutlaka katılması gereken bir program olduğu aşikardır. Daha önceki yazılarımızda liderlik ve yöneticilik becerilerinin neden kazanılması gerektiğine dair konular ele aldığımız için burada değinmiyoruz. Blog yazımızı günümüzün en önemli konularından olan liderlik ve yöneticilik becerileri için gerekli tüm yetkinliklere ulaşacağınız sertifika programımıza ayırdık.

Genel Bilgiler:
Grup Kontenjanı: 12
Kişiye Özel : 3
Eğitim Grupları;
Hafta sonu sabah grubu 10.00 – 13.00
Hafta sonu öğlen grubu 14.00 – 17.00
Hafta içi gündüz grubu 10.00 – 16.00
Hafta içi akşam grubu 18.00 – 21.00

Alınacak Sertifika: Uluslar arası geçerli Intetnational Business School uzmanlık sertifikası.

Kimler Katılmalı:
– Yöneticiler
– Yönetici Adayları
– Daha Başarılı İş Hayatı İsteyenler
– Liderlik Becerilerini Yükseltmek İsteyenler
– Kurumsal Yöneticilik Süreçlerine Hakim Olmak İsteyenler
– Yeni Mezun Olacak veya Olmuş Üniversite Öğrencileri
– İş ve İnsan Yönetiminde Uzmanlaşmak İsteyenler

Program Süresi;
60 Saat
10 hafta
Program İşleyişi;
Yöneticilik 3 hafta
Uygulama 1 hafta
Liderlik 3 hafta
Uygulama 1 hafta
Bitirme Projesi 2 hafta

Intetnational Business school tarafından verilen liderlik ve yöneticilik serttifika program bilgileri yukarıdaki gibidir. Daha fazla bilgi, detay ve kayıt şartları için http://www.bsturkey.com veya http://www.businessschool-tr.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.